Mycie dachów

 

Dachy  po­przez wie­lo­let­nie od­dzia­ły­wanie wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych po­kry­wa­ją się war­stwą mchu, pyłów i o­sa­dów z po­wie­trza.

Czyszczenie dachów  z wszelkiego rodzaju zabrudzeń odbywa się z wykorzystaniem technik alpinistycznych, to właśnie dzięki nim możemy dokładnie wyczyścić Państwa dach.

Przy czyszczeniu dachów używamy biodegradacjach środków czyszczących oraz myjki wysokociśnieniowej, po umyciu dachu impregnujemy go po to aby dach cieszył Państwa oko przez długie lata

Efekty gwarantowane.