Mycie elewacji

Elewacje  po­przez wie­lo­let­nie od­dzia­ły­wanie wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych po­kry­wa­ją się war­stwą mchu, pyłów i o­sa­dów z po­wie­trza.

Czyszczenie elewacji  z wszelkiego rodzaju zabrudzeń odbywa się z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Przy czyszczeniu elewacji używamy odpowiednio dobranych środków czyszczących oraz myjki wysokociśnieniowej.