Oświetlenia przeszkodowe

Wykonujemy montaż oświetlenia na obiektach tego wymagających.

Oprawy oświetlenia są LED-owe i realizują wymogi rozporządzeń wydanych przez

Federalną Administrację Lotnictwa(FAA), Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
(ICAO), Europejską

Agencję Bezpieczeństwa Lotnictwa (EASA) oraz Polskiego Ministra Infrastruktury